Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Portrait of happy mature doctor holding digital tablet with team in meeting room, healthcare solutions

   SYSTEM FÖR spårning av sjukhusutrustning

   operating room at a hospital, healthcare solutions

   Utmaningar

   Sjukvården behöver förbättra sin ekonomi, minska svinnet av resurser och ge personalen mer tid med patienterna.
   • Lösning

    Förbättra sjukhusets säkerhet, effektivitet och budget med integrerade RTLS-lösningar (Real-Time Location System).
   • Mervärden

    • Minska risken för att utrustning försvinner med system för spårning av utrustning som varnar när utrustning lämnar behöriga områden.
    • Förbättra personaleffektiviteten och utnyttjandegraden för den medicinska utrustningen med snabb spårning och lokalisering. 
   • Varför Schneider Electric?

    • En enhetlig lösning innebär förenklad driftsättning och hantering för kunden av ett enda system som spårar, övervakar och skyddar patienter, personal och utrustning.
    • Integration i befintlig Wi-Fi-infrastruktur ger större kostnadskontroll.
   nurse preparing iv drip, healthcare solutions

   Tillämpningar

   Schneider Electric hjälper kunder inom hälso- och sjukvård att hantera komplex resurshantering med RTLS- och Wi-Fi-infrastrukturlösningar. Det bidrar till att uppnå högre utnyttjandegrad, skapa en rätt dimensionerad utrustning, öka tiden som vårdgivaren tillbringar med patienter och förbättra patient- och personalnöjdheten.

   Fördelar

   • Heroes of the medical profession, healthcare solutions
     
    Öka värdet på hanteringen av resurslokalisering genom att integrera systemet med sjukvårdsfastighetens infrastruktur.
   • Surgeon and nurses performing surgery, healthcare solutions.
     
    Förbättra patientvården, öka personalproduktiviteten och minska det ekonomiska slöseriet.
   • Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system
     
    Hitta snabbt resurser och utrustning för patientvård, underhåll och inventering.