Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Man looking at architectural plans, healthcare solutions, building management system

   infrastrukturlösningar för smart sjukvård

   Medical nurse running along a hospital bed towards the camera, healthcare solutions

   Utmaningar

   Oavsett om man bygger ett nytt sjukhus eller renoverar en befintlig anläggning finns stor press att göra mer med mindre. Strikta bestämmelser ska uppfyllas och ny teknik i ständig förändring hanteras.

   Kostnader för fastighetens livscykel

   Building Life Cycle Costs
   • Lösningar

    Med StruxureWare for healthcare hjälper vi sjukvårdsanläggningar att uppnå en flexibel, skalbar och tillförlitlig integrering mellan sjukhusets infrastruktursystem, tjänster och tillämpningar som förbättrar det ekonomiska resultatet och sjukvårdsmiljön.

   • Mervärden

    I allt från utformningen av sjukvårdsanläggningar till dess verksamhet integrerar våra omfattande lösningar flera infrastruktursystem för att maximera verksamhetens resultat, från akutmottagningen till ledningens kontor.

   • Varför Schneider Electric?

    • StruxureWare for Healthcare är utformad särskilt för att kunna möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården.
    • Alla funktioner inom verksamheten kan få rätt information i rätt tid via användardefinierade instrumentpaneler. 
   Close-up of gloved hands passing the surgical scissors, healthcare solutions

   Tillämpningar

   Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 20–40 % av resurserna som spenderas på hälso- och sjukvård är bortkastade. Grunden till detta effektivitetsproblem ligger i att föråldrade och inte samordnade processer och system används för patientvården. Men nya tekniska framsteg gör det nu möjligt att integrera tidigare separata anläggningssystem så att de bildar en "smart" sjukhusinfrastruktur. Som resultat förbättras patienvården samtidigt som driftkostnaderna kan minska.

   Fördelar

   • Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.
    • Optimera effektiviteten och anläggningens livscykelkostnader med systemintegration. 
   • Nurse using a touchscreen thermostat, energy management software, hospital management system
    • Förbättra patientsäkerheten med energitillgänglighet, säkerhetshantering och RTLS-lösningar i hälso- och sjukvården. 
   • Security guard surveying the building through computer monitors, security system
    • Skydda tillgångar och sänk driftskostnader med resursspårningssystem.
   • Patient lying on hospital bed using digital tablet, healthcare solutions, hospital management system
    • Hjälp patienterna att trivas på sjukhuset med lösningar som ger dem kontroll.
   • Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system
    • Förbättra personalens arbete med rätt information i rätt tid.
   • Foreman looking at blueprints, healthcare solutions, hospital management system
    • Bygg ett bättre sjukhus som uppfyller behoven, i dag och i morgon.