Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Two men looking at x-ray and hospital energy usage overview, sustainability reporting, energy management software, healthcare solutions.

   Energihantering INOM sjukvården

  Nurse with face mask, glasses and hat looking down, healthcare solutions.

  Utmaningar

  Sjukvårdsanläggningar är den näst mest energiintensiva typen av fastigheter. Dessutom är de ofta öppna dygnet runt, alla dagar i veckan och året runt. Det finns ofta flera externa anläggningar som gör energihanteringen till en svår utmaning.

  Energihanteringens livscykel

  Energy Management Life Cycle, illustration, Water and WasteWater, water management, energy efficiency and process optimization
  • Lösningar

   Genom intelligent sjukvårdsinfrastruktur och mjukvarupaketet StruxureWare for Healthcare bidrar våra lösningar för energihantering till att förbättra ekonomin och få mer kapital över till patienternas vård.

  • Mervärden

   Nu kan vårdorganisationer se, mäta och hantera energianvändning och kostnad på plats eller på distans för att:

   • Förbättra sjukhusets energieffektivitet
   • Minska sjukhusets driftskostnader
   • Förbättra sjukvårdsmiljön
  • Varför Schneider Electric?

   Som global specialist inom energihantering har Schneider Electric unika möjligheter att skapa en omfattande energihanteringsplan för hälso- och sjukvård, från design till drift och fortlöpande underhåll.

  Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.

  Tillämpningar

  Oavsett om det gäller ett omfattande hälsovårdssystem eller en liten hälsovårdsklinik kan minskad energianvändning få budgeten i balans utan att kompromissa med patientvården. Schneider Electric har lösningarna som hjälper dig att lyckas, från patientrummet till sjukhusområdet.

  Fördelar

  • Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.

   Se, mät och hantera energi i sjukvårdsanläggningar

  • Doctors looking at an online chart, hospital management system, big data analytics, healthcare solutions.

   Fatta välgrundade beslut för att minska energins inverkan på driftskostnaderna

  • Electrical automation engineer, electric utilities, electric power distribution, energy efficiency.

   Använd energibesparingar för att hantera eftersläpningar i underhåll

  • A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals

   Omdirigera energibesparingar för att förbättra vårdtjänster för patienten