Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Premature baby in incubator, healthcare solutions

   Lösningar för smart säkerhetshantering inom sjukvården

   A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.

   Utmaningar

   Våld mot sjukvårdspersonalen, säkerhetshot och stölder av mediciner och resurser inträffar dagligen på sjukhus. Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att 1 av 10 patienter skadas när de får vård, också på de mest avancerade sjukhusen.

   Integrerad säkerhet

   Default Alternative Text
   • Lösningar

    Med ett intelligent system för säkerhetshantering kan sjukhus skydda människor och resurser, behålla personal och öka trivseln.

   • Mervärden

    Förbättra patient- och personalsäkerheten med system för integrerad åtkomstkontroll, videoövervakning och våld mot personal.
    Skydda patienterna och sjukhusets resurser med RTLS-platssystem.

   • Varför Schneider Electric?

    • Öppna plattformar och bakåtkompatibilitet ger flexibilitet och skalbarhet för att enkelt hantera framtida systemintegrering
    • Smidig integrering med förstklassiga system från tredje part
    • Användarvänliga gränssnitt som förbättrar personalens arbete
   Babies in special baby care unit, hospital management system, healthcare solutions

   Se fler säkerhetstillämpningar för sjukvård

   Patienter, personal och besökare förlitar sig på dig för en trygg och säker sjukhusmiljö. Du har ett personligt åtagande att skydda var och en av dem och att skydda sjukvårdsanläggningen och dess resurser. 

   Studier visar att sjukhus idag ställs inför allt fler hot om våld och brott. Längre väntetider för patienterna, våld på arbetsplatsen och eventuella stölder av receptbelagda läkemedel och kontanter – allt bidrar till risker.

   Integrerad videoövervakning, åtkomstkontroll och system för hantering av patienter, personal och resurslokalisering ger bättre kapacitet att minska riskerna. Med dessa lösningar kan du visa, analysera och flagga för misstänkt beteende så att du effektivt kan utvärdera och svara på potentiella hot innan de blir säkerhetsincidenter.

   Fördelar

   • babies in maternity ward, healthcare solutions

    Skydda patienter och förhindra bortförande av barn

   • Group of doctors and nurses smiling, healthcare solutions.

    Skydda personal från våld på arbetsplatsen

   • a man scanning ID to enter the building, building automation, security system

    Skydda åtkomst till begränsade områden

   • Pharmacist opening refrigerator, safety products, healthcare solutions

    Förhindra stöld av läkemedel

   • Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system

    Förhindra stöld av resurser och förbättra personaleffektiviteten och patientnöjdheten