• A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals
  Energiövervakning inom sjukvården

  Energiövervakning inom sjukvården

  operating room at a hospital, healthcare solutions

  Utmaningar

  Energiförsörjningen är avgörande för att säkerställa en säker sjukhusmiljö. Oplanerade elavbrott hotar patientsäkerheten och onödig energianvändning och överbyggnation av infrastrukturen skapar en finansiell risk.
  • Lösningar

   Våra lösningar för energiövervakning kan hjälpa dig att minska antalet och längden på oplanerade elavbrott, förbättra underhållet, minska energianvändningen, optimera belastningen på viktig utrustning och minska ditt ansvar för rapportering och spårning.

  • Mervärden

   Förbättra patientsäkerheten och det ekonomiska resultatet genom att säkerställa optimal drift av sjukhusets nätverk för kraftdistribution – för att minimera elavbrotten och maximera effektiviteten.

  • Varför Schneider Electric?

   Schneider Electric är expert på energihantering och har många års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi erbjuder energiövervakning som är särskilt anpassad efter miljön och behoven i sjukvårdsanläggningar och hos teamen som hanterar dem.

  Fördelar

  • Blurred images of two nurses pushing a hospital bed down the hallway, healthcare solutions, hospitals
   Upp till 99,999 % tillförlitlighet
  • Hospital reception desk, healthcare solutions
   Förbättra regelefterlevnaden och minska ansvaret