• Technician in Data Center Server Room, data center operations.

  IT-LÖSNINGAR

  A computer monitor with a document that has charts and graphs, big data analytics, energy management software.

  IT som kärnkompetens

  Metallproduktion är en allt mer IT-intensiv verksamhet. Allt från affärsprogram till specialiserade programvaror för produktionen kräver att du har en tillförlitlig IT-infrastruktur, särskilt i anläggningar som ligger i tuffa miljöer och på avlägsna platser.
  • Lösningar

   Prefabricerade, modulära datacenter som är idealiska för tuffa miljöer. De byggs helt eller delvis av prefabricerade, modulära byggblock i standardstorlek. Dessa byggblock kan levereras som rack eller som en helhetslösning med fabriksintegrerade komponenter, inklusive maskin- och programvara.
  • Mervärden

   Våra prefabricerade, modulära datacenter ger dig kortare driftsättningstid, minskade kostnader, bättre skalbarhet och högre tillförlitlighet
  • Varför Schneider Electric?

   • Tillverkning, design och support av globala prefabricerade datacenter
   • Omfattande erfarenhet av branscher i tuffa miljöer
   • En enda lösningsleverantör för alla dina datacenterbehov: från rack till rad till rum till byggnad

  Fördelar

  • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
   • Tillförlitlig IT-infrastruktur 
   • Lägre kostnader tack vare den modulära utformningen
  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
   • Mindre personal och färre arbetstimmar krävs för att bygga och ta i drift 
   • Kortare starttider
  • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
   • Levereras färdig att installera