Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
   VATTENHANTERING FÖR METALLER

   VATTENHANTERING INOM METALLINDUSTRIN

   Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

   Vatten – en kritisk resurs

   Metallindustrin har historiskt sett haft stora utmaningar att rena vatten effektivt på grund av hög vattenanvändning och komplexa processer.
   • Lösningar

    • Vattenanalys: omvandla vattendata till underlag för åtgärder.
    • Telemetri: övervaka och styr åtgärder för vattenkvalitet, vattennivåer och pumpning över utspridda och/eller otillgängliga områden.
    • Mobila inspektionsverktyg: använd mobila verktyg för vatteninspektion på platser som saknar fasta mätinstrument.
    • Hållbarhetsportal: få en översikt över alla dina vatten- och hållbarhetsprojekt och hur de påverkar resultatet för dina anläggningar.
   • Mervärden

    Vattenhantering kräver en holistisk, företagsövergripande ansats och Schneider Electrics lösningar och strategier för vattenhantering kan ge dig alla verktyg du behöver för att använda vatten som en viktig resurs för din verksamhet.
   • Varför Schneider Electric?

    • Flexibilitet för särskilda behov
    • Skalbara lösningar som passar allt från små anläggningar till globala företag
    • En öppen plattform för integrering med instrument och programvara från tredje part

   Fördelar

   • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
    Överträffa dina miljömål
    Reagera snabbt på vattenincidenter
    Proaktiv övervakning
   • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
    Minimera beroendet av externa entreprenörer för insamling och analys av vattendata och minska relaterade kostnader
    Förbättra kvaliteten och aktualiteten på dina vattenrapporter
   • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
    Kontinuerlig förbättring av vattenhanteringen