• Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
  VATTENHANTERING FÖR METALLER

  VATTENHANTERING INOM METALLINDUSTRIN

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  Vatten – en kritisk resurs

  Metallindustrin har historiskt sett haft stora utmaningar att rena vatten effektivt på grund av hög vattenanvändning och komplexa processer.
  • Lösningar

   • Vattenanalys: omvandla vattendata till underlag för åtgärder.
   • Telemetri: övervaka och styr åtgärder för vattenkvalitet, vattennivåer och pumpning över utspridda och/eller otillgängliga områden.
   • Mobila inspektionsverktyg: använd mobila verktyg för vatteninspektion på platser som saknar fasta mätinstrument.
   • Hållbarhetsportal: få en översikt över alla dina vatten- och hållbarhetsprojekt och hur de påverkar resultatet för dina anläggningar.
  • Mervärden

   Vattenhantering kräver en holistisk, företagsövergripande ansats och Schneider Electrics lösningar och strategier för vattenhantering kan ge dig alla verktyg du behöver för att använda vatten som en viktig resurs för din verksamhet.
  • Varför Schneider Electric?

   • Flexibilitet för särskilda behov
   • Skalbara lösningar som passar allt från små anläggningar till globala företag
   • En öppen plattform för integrering med instrument och programvara från tredje part

  Fördelar

  • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
   Överträffa dina miljömål
   Reagera snabbt på vattenincidenter
   Proaktiv övervakning
  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
   Minimera beroendet av externa entreprenörer för insamling och analys av vattendata och minska relaterade kostnader
   Förbättra kvaliteten och aktualiteten på dina vattenrapporter
  • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
   Kontinuerlig förbättring av vattenhanteringen