• Entrance to zion valley, mining industry, waste water
  GRUVVATTENHANTERING

  LÖSNINGAR för vATTENHANTERING

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  Utmaningar

  Nya bestämmelser om hållbarhet och miljö kommer att leda till ett större behov att styra och övervaka vattenanvändningen under hela gruvans livscykel. En försämring i kvaliteten på de utgrävda mineralerna leder exempelvis till större vattenbehov på grund av en mer intensiv mineralbearbetningsprocess.

  • Lösningar

   Vattenanalys - omvandla data till åtgärdsunderlag.

   • Telemetri: övervaka och styr åtgärder för vattenkvalitet, vattennivåer och pumpning över utspridda och/eller otillgängliga områden.
   • Mobila inspektionsverktyg: använd mobila verktyg för vatteninspektion på platser som saknar fasta mätinstrument.
   • Väderprognos: få information och insikt om hur kommande oväder kommer att påverka vattenhanteringen.
   • Hållbarhetsportal: få en översikt över alla dina vatten- och hållbarhetsprojekt, och hur de påverkar resultatet för dina anläggningar.
  • Mervärden

   Vattenhantering kräver en holistisk, företagsövergripande ansats.  Schneider Electrics lösningar och strategier för vattenhantering kan ge dig alla verktyg du behöver för att använda vatten som en viktig resurs i din verksamhet.
  • Varför Schneider Electric?

   • Skalbara lösningar, anpassade för allt från små gruvor till globala gruvföretag
   • En öppen plattform för integrering med instrument och programvara från tredje part

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   • Överträffa dina miljömål 
   • Reagera snabbt på vattenincidenter 
   • Proaktiv övervakning
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   • Minimera beroendet av externa entreprenörer för insamling och analys av vattendata 
   • Förbättra kvaliteten och aktualiteten på dina vattenrapporter
  • Lake, water management
   • Kontinuerlig förbättring av vattenhanteringen