Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Cement factory at night, cement production.

  Energieffektivitet och hållbarhet

  Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  Utmaningar

  Energianvändningen är en stor del av ett gruvföretags totala driftskostnad (OPEX). Gruvföretag behöver identifiera möjligheter till energieffektivisering trots ibland begränsade personalresurser och finansiella resurser.

  Livscykel för hållbar energi

  Energy Management Life Cycle, illustration, Water and WasteWater, water management, energy efficiency and process optimization
  • Lösningar

   Kontinuerlig strategi för energihantering och hållbarhet:
   • Strategidefinition
   • Inköp
   • Styrning (tillförlitlig energiförsörjning och mätning)
   • Optimering (processförbättringar, energiprojekt)
   • Resultat (mätning och rapportering)
  • Mervärden

   Effektiv energihantering börjar och slutar med strategi. Mål för energieffektivitet och hållbarhet kan bara nås och överträffas med hjälp av kontinuerliga åtgärder och program.

   Genom att kombinera processexpertis med kunskap om energihantering kan vi hjälpa företag att uppnå sina energibesparingsmål
  • Varför Schneider Electric?

   Som global ledare inom energihantering och hållbarhetstjänster kan vi leverera helhetslösningar som integrerar strategi, teknik och genomförande av komplexa program.

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   • Identifiera och implementera möjligheter till energioptimering
    Effektiva kostnadsbesparingar
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   • Tidsbesparingar (för datainsamling, analys och rapportering)
  • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
   • Möjlighet att integrera globala initiativ för miljö, ekonomi och hållbarhet i ett enda program