• Default Alternative Text
  Smarta städer behöver smarta vattenlösningar

  Smart vattenhantering

  • Anglian Water

   Storbritanniens största bolag för vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten vände sig till Schneider Electric när de behövde uppgradera "hjärtat" i sitt system för styrning och övervakning. Viktigt var att kunna uppgradera systemet samtidigt som vattenflödet förblev ostört.

  • Vattensystemet i Dallas i Texas

   Ett innovativt och uppskattat projekt för att utöka kontrollsystemet så att det kan förutse kostnads- och tidsbesparingar.

   Läs mer
   Water treatment plant at twilight
  • Ontario Clean Water Agency

   Programvaran Wonderware ger bättre effektivitet och kostnadskontroll. Skalbarhet, standardisering och omfattande rapporteringsmöjligheter bidrar till god överblick och hög servicenivå för kunder.

   Water treatment plant at twilight

   Utmaningar

   Behovet av vatten i städer är stort men tillgången ibland begränsad. Vattentillgången i städerna behöver bli smartare: effektiv, säker och tillgänglig.
   Default Alternative Text

   Våra lösningar för smart vattenhantering

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Water pump icon Vi levererar smart vattenhantering idag. Smarta städer behöver även smarta vattenlösningar. Tillhandahålla rent dricksvatten, hantera avfallsvatten och vattenförluster och förebygga översvämningar.