Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
   Integrerad kylning från kylare och frikylningsutrustning till luftkonditionering och luftbehållare i datorrum.

   Kylning

   Integrerad kylning från kylare och frikylningsutrustning till luftkonditionering och luftbehållare i datorrum

   • Kyllösningar för datacenter

    Ett gammalt, ineffektivt kylsystem kan ha stor effekt på det ekonomiska resultatet, oavsett bransch.

   • TACC: Kylning av superdatorn Stampede

    Texas Advanced Computing Center vid University of Texas i Austin byggde superdatorn Stampede, tillsammans med Schneider Electric. Kyllösningen InRow passade perfekt för att kyla de enorma belastningar som uppstår i det unika, 750 kvadratmeter stora datacentret. Temperaturen i datacentret måste hållas väldigt låg även när arbetsbelastningen är extra hög.

   • DataBank: colocation-anläggning med rätt temperatur

    DataBank behövde en kostnadseffektiv lösning som kunde uppfylla de hårda utformnings-, provnings- och underhållskrav som de tillämpar för att alla program och informationskällor alltid ska vara tillgängliga. I denna colocation-anläggning hålls temperaturen numera nere och effektiviteten uppe med datacenterlösningar från Schneider Electric.

   • Cogeco Data Services: Det kan man kalla kallt

    Se hur vår kylutrustning EcoBreeze används i Cogeco Data Services nya flaggskeppsanläggning för colocation i Barrie i Ontario, för att hålla utrustningen kall.

    Two men looking at laptop computer in a network data center

    Utmaningar

    Du måste hålla jämna steg med ökande värmedensitet samtidigt som du måste sänka driftskostnaderna. Otillräckligt luftflöde eller otillräcklig kylning som orsakas av IT-utrustning med högre densitet, skapar utsatta platser som leder till förtida utrustningsfel, systemfel, slumpmässiga omstarter och dåliga systemprestanda.
    A Schneider Electric employee showing a data center to a man

    Kyllösningar

    Kyllösningar för IT-utrustning, allt från nätverksskåp till datacenter

    Erbjudande

    • Value proposition icon Kyllösningar att lita på Oavsett om du bygger ett nytt datacenter eller uppgraderar ett befintligt, kan vi hjälpa dig att välja en effektiv kyllösning för en sund datacentermiljö. Varje IT-utrustning som förbrukar energi producerar motsvarande mängd värme. Fel teknik för din miljö kan leda till högre kostnader och en ökad risk för stillestånd.
    • Default Alternative Text Effektiv, flexibel och pålitlig Vi erbjuder en omfattande samling lösningar för i stort sett alla kylbehov i kritiska IT-miljöer, från nätverksskåp och serverrum till datacenter i alla storlekar.

    Fakta

    • Default Alternative Text Vi har effektiva, flexibla och tillförlitliga lösningar på i stort sett alla kritiska kylproblem i valfri IT-miljö.
    • Default Alternative Text InRow-kylaren sätts i rackraden, vilket gör att kylutrustningen hamnar närmare värmekällan. Detta minskar risken för luftblandning och ger en kylanläggning med förutsägbara prestanda.
    • Default Alternative Text EcoBreeze är en moduluppbyggd frikylanläggning som ger allra fördelaktigaste ägandekostnad i stora anläggningar.
    • Default Alternative Text Ventilation på rack- och rumsnivå är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra ineffektiv ventilation.
    • Default Alternative Text Våra lösningar för inneslutning av luft passar en mängd tillämpningar och ger ökad verkningsgrad och bättre tillförlitlighet i kylningen, i valfri IT-miljö.
    • Default Alternative Text Vi har representation över hela världen. Det gör att våra produkter finns tillgängliga över allt.