Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Möjliggör säkra, effektiva och tillgängliga datacenter.

  Livscykeltjänster för datacenter

 • Datacentrets livscykel

  Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.

 • White Paper Fundamentals of Managing the Data Center Life Cycle for Owners

  För varje fas i ett datacenters livscykel måste lämplig omsorg och lämpliga åtgärder vidtas för att kontinuerligt uppfylla anläggningens verksamhetsbehov. I White Paper beskrivs de fem faserna i ett datacenters livscykel, identifierar viktiga uppgifter och vanliga fallgropar och ger praktiska råd till ägare och ledning vid en anläggning.

  Läs mer
  Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.
 • Varför använda Schneider Electrics tjänster för datacentrets livscykel?

  Datacenter är centrala för affärsvärdet och många använder dem till att skaffa sig konkurrensfördelar. Hur säkerställer du verksamhetens framgång?

  A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

  Utmaningar

  Det som är aktuellt för din verksamhet är unikt. Datacentrets roll i företagets framgång har aldrig varit viktigare. Datacenter är dynamiska och förändras ständigt. Du behöver en fullständig lösning för att optimera datacentret från planering till drift, oavsett var i livscykeln du befinner dig.
  Default Alternative Text

  Heltäckande tjänster för datacentrets livscykel

  Schneider Electrics tjänster för datacentrets livscykel kan hjälpa dig att göra ditt datacenter tillgängligt, effektivt och säkert under hela livscykeln oavsett om det handlar om att hjälpa dig att anpassa ditt datacenter till verksamhetens krav, göra en initial bedömning av den befintliga effektiviteten i systemet, skapa ett system för fjärrstyrning eller hjälpa till med drift och underhåll.

  Varför arbeta med Schneider Electric?

  • Default Alternative Text

   Behov av tjänster i alla faser

   Schneider Electrics tjänster för datacentrets livscykel kan hjälpa dig att göra ditt datacenter tillgängligt, effektivt och säkert under hela livscykeln, från en initial bedömning till drift och underhåll.

  • Services icon

   Kontakta oss när som helst

   Oavsett om du behöver tjänster under en fas eller under hela livscykeln, erbjuder Schneider Electric anpassade lösningar för ditt företags behov.

  Fakta

  • Default Alternative Text Bedömning: Få mesta möjliga för pengarna. Våra experter väger tillgång och efterfrågan och löser de tekniska, affärsmässiga och säkerhetsmässiga frågorna med hjälp av automatiska verktyg och praktisk kunskap som utvecklats under 45 år.
  • Default Alternative Text Planering: Vi lämnar experthjälp till projektgruppen och anger optimala kostnader, kritiska egenskaper, prestanda, tidplan, regelefterlevnad och hållbarhet, med hjälp av beprövade metoder och automatiska verktyg.
  • Default Alternative Text Konstruktion: Vi har anpassnings-bar expertis som ingen annan och ett omfattande bibliotek med referenskonstruktioner som klarar grundläggande, såväl som avancerade krav. Vi hjälper dig att klara prestanda- och säkerhetskraven.
  • Default Alternative Text Byggnation: Bli klar i tid och på budget. Våra systematiska metoder minskar risker, kortar projekttider och minimerar kostnader för sammansättning, integration, drifttagning, start och projektplanering.
  • Default Alternative Text Drift: Du kan förenkla driften och minimera stopptiden med våra oslagbara tjänster för underhåll, drift, övervakning och optimering.
  • Default Alternative Text Vi har 7000 utbildade specialister över hela världen, med 45 års praktisk erfarenhet.