Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • technician with laptop working on control panels

   Certifierade brandlarmsprodukter

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Du behöver certifierade brandlarmspordukter som är godkända enligt europeisk standard. 

   Klicka på tabben fördjupning för att ladda ner certifikaten.

   • Lösningar

    Produkternas godkännande bygger på följande system:
     
    • Produkterna intygas följa kraven enligt SBF 110:7 punkt 6.1
    • Certifikaten utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan
    • De ackrediterade certifieringsorganen är, i sin tur, godkända av ett europeiskt ackrediteringsorgan
    • Det europeiska ackrediteringsorganet är medlem i EA (European co-operation for accredidation)
   • Mervärden

    Centralutrustningens överensstämmelse visas med ett intyg från SBSC (Svensk brand och säkerhetscertifiering). Övriga komponenter intygas med CPD eller CPR-intyg.

   • Varför Schneider Electric?

    Vårt brandlarm kan med fördel integreras med andra system som inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Det kan dessutom integreras med våra intelligenta fastighetssystem, och därmed ta brandskyddet en nivå till.