Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.
  Erfarna projektledare samordnar installation från integrering till slutförande i tid och inom budgeten.

  Livscykeltjänster för datacenter - konstruktion

Data Center Technicians installing parts into the console, data center management, data center solutions.

Utmaningar

Att bli klar i tid och inom budgeten är mycket viktigt för operatörer av datacenter. Under hela processen, från montering, integrering, drifttagning och start, till projektledning på plats, behövs ett systematiskt tillvägagångssätt för att minimera riskerna och kostnaderna.

Livscykeltjänster för datacenter

Data Center Life Cycle Services
 • Lösningar

  • Dra nytta av vår tekniska expertis inom projektplanering, som kommer av åratals erfarenhet av att konstruera och bygga komplexa infrastrukturlösningar.
  • Garanterar att utrustningen konfigureras för optimala prestanda, vilket sparar tid och pengar och förlänger maskinvarans livslängd.
  • Sammansatt så att du kan välja enbart de byggtjänster du behöver.
 • Mervärden

  • Eliminera risker, minska byggtiden och reducera de totala kostnaderna med hjälp av vårt systematiska, beprövade tillvägagångssätt för uppbyggnad av datacenter.
  • Övervaka och styr alla komponenter från rack till rad och rum med vår integrerade programvara.
 • Varför Schneider Electric?

  • Våra specialister utformar dagligen fysisk infrastruktur för datacenter: från rack till rum till rad.
  • Schneider Electric har globala partnersamarbeten med godkända installatörer och byggare.
  • Schneider Electric representerar dig (ägaren) genom hela konstruktionsprocessen.
  • Vår tidplan för genomförandet är inte längre än sex månader.
Default Alternative Text

Tillämpningar

Oavsett hur länge anläggningen ska fungera förväntas systemen för fysisk infrastruktur ständigt att uppfylla anläggningens prestandakrav även om affärs- och IT-kraven förändras. Detta säkerställs om ledningen har kunskaper om faserna i datacentrets livscykel och hur de hänger samman. Förståelse för helheten – vad som sker under de olika faserna, vilka de viktiga uppgifterna är, vilka fallgropar som finns och hur varje fas påverkar nästa – kan hjälpa dig att nå målen för kostnader, driftsättningstid, tillgänglighet och effektivitet.

Fördelar

 • Inside a data center room, data solutions, data center management.
  • Projektledning under varje steg i processen
  • Ledning av montage och installation 
  • Koordination på byggplatsen
  • Koordination av byggnation 
  • Drifttagning
 • Two engineers discussing data center operations
  • Resurshantering 
  • Riskhantering 
  • Projektoptimering
  • Reducerade anläggningskostnader
 • IT technician on his tablet using facility management software
  • Möjlighet att klara verksamhetens krav och lösa tekniska utmaningar
  • Övervakning 
  • Idriftsättning med DCIM-programvara (Data Center Infrastructure Management) 
  • Integration av maskinvara 
  • Teknisk utbildning