Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.
   Erfarna projektledare samordnar installation från integrering till slutförande i tid och inom budgeten.

   Livscykeltjänster för datacenter - konstruktion

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Datacenterprojekt: Projektledning

    I nybyggandsprojekt av datacenter är brister i projektledning och samordning vanliga, men onödiga, orsaker till förseningar, utgifter och frustration. Idealet är att projektledningen struktureras och standardiseras som sammanflätade byggnadsblock så att alla parter kan kommunicera med ett gemensamt språk, undvika ansvarsglapp och dubbelt arbete samt uppnå en effektiv process med ett förutsebart resultat. I detta White Paper presenteras en ram för projektledningsroller och -relationer som är begripliga, omfattande och anpassningsbara för projekt av alla storlekar. Läs mer
   • White paper - Ta hänsyn till risken i design- och byggstrategin för ditt datacenter

    I det här blogginlägget diskuteras risköverväganden inom design- och byggstrategier för datacenter. Läs mer
   • White paper - Dr. Frankenstein och datacenter

    Börja tänka på anläggningarna i termer av en fullständig livscykel: planering, design, bygge, drift och analys (och till sist avveckling). Läs mer
   • White paper - Vikten av livscykelhantering för datacenter

    En av de största utmaningarna för datacenterproffs är att hantera utrustningens livscykel på ett sätt som optimerar prestanda samtidigt som driftstoppen minskas. Läs mer

   • Nu riktas mer uppmärksamhet mot ett datacenters livscykel, och den bredd av konsulttjänster som krävs för att optimera datacenters infrastruktur och drift över tiden. Läs det här blogginlägget om du vill veta mer. Datacentertjänsters livscykler: Bortom design och bygge
   • White paper - Snabbare och enklare datacenterplanering … KOSTNADSFRITT

    Schneider Electrics referensdesigner för datacenter ger tillgång till godkända och dokumenterade planer på hur system för fysisk infrastruktur ska konstrueras, konfigureras och anläggas. Läs mer
  • Lär

   Kostnadsberäkning för prefabricerade kontra traditionella datacenter


   Hur designattributen påverkar kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

   Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


   Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

   Schneider Electrics referenskonstruktioner för datacenter


   Validerade och dokumenterade planer för hur system för fysisk infrastruktur ska utformas, konfigureras och planeras, samt med beskrivningar av vilka bestämda komponenter som används. Läs

   Beräkningsverktyg för total ägandekostnad vid datacenterbygge eller colocation


   Konstruktionsdetaljernas och prismodellens påverkan på ägarkostnaden. Läs

   Beräkningsverktyg för kapitalkostnader för datacentret


   Effekten på kapitalkostnader vid ändringar i den fysiska infrastrukturen Läs
  • Titta

   • Referenskonstruktioner för datacenter

    Att konstruera och bygga ett datacenter är inte alltid så lätt. Därför har Schneider Electric dragit upp några referenskonstruktioner för datacenter som gör det enkelt för dig att planera, bygga och driftsätta ett datacenter.
   • Livscykeltjänster för datacenter

    Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.
   • Vad vinner du på våra tjänster för datacentrets livscykel?

    Datacenter har aldrig spelat en så viktig roll i företag, som de gör i dag. För att kunna konstruera, få igång och driva ett datacenter med topprestanda och garanterad tillgänglighet behövs bra tjänster. Vi på Schneider Electric hjälper gärna till med våra livscykeltjänster för datacenter, samlade i en och samma produktserie.