Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Få tillgång till expertis för att uppfylla dina prestanda- och säkerhetsbehov.

  Livcykeltjänster för datacenter - konstruktion

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Specifikation av modulär datacenterarkitektur

   Det råder växande konsensus om att traditionella datacenter kommer att ersättas av modulära och skalbara konstruktioner. Fördelarna med modulär, utbyggbar design påstås vara minskad total ägandekostnad, ökad flexibilitet, snabbare driftsättning och förbättrad verkningsgrad. Däremot råder det oenighet om vad ”modulär” innebär, när och var modularitet är lämpligt och hur modularitet ska specificeras. I detta white paper skapas ett ramverk för modulär datacenterarkitektur. Vi går igenom de olika tillämpningsområdena för modularitet i datacentret – kraft, kylning och utrymmets infrastruktur – och när de olika strategierna är lämpliga och effektiva. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Modulär standardisering i datacenters fysiska infrastruktur

   Det är kostsamt att inte utnyttja modulär standardisering för den fysiska infrastrukturen i datacentret (DCPI): onödiga utgifter, oundvikliga driftstopp och förlorade affärsmöjligheter. Standardisering och det närbesläktade konceptet modularitet innebär stora fördelar inom DCPI. Samtliga processer förenklas, från inledande planering till daglig drift, och de tre viktiga affärsvärdena med DCPI förbättras: tillgänglighet, smidighet och total ägandekostnad. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Guidelines för specifikationer av kritiska datacenter

   Ett ramverk för att utvärdera ett framtida datacenters kapacitet är avgörande för effektiv planering och beslutsfattande. De prioriterings- och nivåmetoder som finns nu ger inga hållbara specifikationer för att ange datacentrets prestanda. En fullgod specifikation för datacenters prioritet bör nyttja ett entydigt språk för konstruktion och installation av ett datacenter. I det här faktabladet analyseras och jämförs befintliga nivåmetoder. Du får en beskrivning av hur du väljer en kritisk nivå och förslag på en försvarbar prioriteringsspecifikation för datacenter. Dokumentet visar också hur du vidmakthåller ett datacenters prioriterade områden. Läs mer
  • White paper - Principer för datacentrets livscykler: Del 1 av 2: Design for Change

   I den här bloggen diskuteras den senaste tidens förskjutning mot en livscykelstrategi för datacenter, och hur man kan hitta den bästa konstruktionen för dina behov. Läs mer
  • White paper - Principer för datacentrets livscykel: Del 2 av 2: Continuous Improvement

   En av grundprinciperna inom livscykelstrategin för datacenter är att man ska konstruera anläggningar för förändring. Men man ska inte vänta tills problemen inträffar innan man inleder förändringarna! Följ istället en annan grundprincip: kontinuerlig förbättring. Läs mer
  • White paper - Ta hänsyn till risken i design- och byggstrategin för ditt datacenter

   I det här blogginlägget diskuteras risköverväganden inom design- och byggstrategier för datacenter. Läs mer

  • Nu riktas mer uppmärksamhet mot ett datacenters livscykel, och den bredd av konsulttjänster som krävs för att optimera datacenters infrastruktur och drift över tiden. Läs det här blogginlägget om du vill veta mer. Datacentertjänsters livscykler: Bortom design och bygge

  • Många datacenterprojekt följer en smal strategi för konstruktion och byggnation, som inte räknar med faktorer som val av anläggning, entreprenörers standarder eller underhållsproblem. I det här blogginlägget redogör en tidigare strategisk IT-chef för några av sina insikter om konstruktion av datacenter. Konstruktion av datacenter: En redogörelse för vunna insikter
 • Lär

  Kostnadsberäkning för prefabricerade kontra traditionella datacenter


  Hur designattributen påverkar kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

  Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


  Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

  Schneider Electrics referenskonstruktioner för datacenter


  Validerade och dokumenterade planer för hur system för fysisk infrastruktur ska utformas, konfigureras och planeras, samt med beskrivningar av vilka bestämda komponenter som används. Läs

  Beräkningsverktyg för total ägandekostnad vid datacenterbygge eller colocation


  Konstruktionsdetaljernas och prismodellens påverkan på ägarkostnaden. Läs

  Beräkningsverktyg för kapitalkostnader för datacentret


  Effekten på kapitalkostnader vid ändringar i den fysiska infrastrukturen Läs
 • Titta

  • Referenskonstruktioner för datacenter

   Att konstruera och bygga ett datacenter är inte alltid så lätt. Därför har Schneider Electric dragit upp några referenskonstruktioner för datacenter som gör det enkelt för dig att planera, bygga och driftsätta ett datacenter.
  • Livscykeltjänster för datacenter

   Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.
  • Vad vinner du på våra tjänster för datacentrets livscykel?

   Datacenter har aldrig spelat en så viktig roll i företag, som de gör i dag. För att kunna konstruera, få igång och driva ett datacenter med topprestanda och garanterad tillgänglighet behövs bra tjänster. Vi på Schneider Electric hjälper gärna till med våra livscykeltjänster för datacenter, samlade i en och samma produktserie.