Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
   Uppnå prestanda- och säkerhetsmålen varje dag

   Livscykeltjänster för datacenter - drift

   Var är beskrivningen?

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Ett ramverk för att utveckla och utvärdera underhållsprogram för datacenter

    Otillräckligt underhåll och riskminskningsprocesser kan snabbt försvaga en anläggnings konstruktion. Det är därför viktigt att förstå hur man kan strukturera och implementera ett drift- och underhållsprogram för att uppnå en förväntad prestanda. I detta informationsblad definieras ett ramverk, kallad TIMS (Tiered Infrastructure Maintenance Standard), för att anpassa ett befintligt eller föreslaget underhållsprogram med en anläggnings drift- och prestandakrav. Detta ramverk gör programmet mer begripligt och kommunicerbart samt enklare att implementera i hela organisationen. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Tio vanliga misstag inom datacenterverksamheter

    Hur kan du undvika att göra stora misstag när du driver och underhåller ditt/dina datacenter? Nyckeln är metodiken bakom ditt drift- och underhållsprogram. Allt för ofta lägger företag enorma mängder kapital och expertis på utformning av anläggningar. Men när konstruktionen är slutförd börjar man tänka på datacenterdriften. I detta white paper utforskas de tio vanligaste misstagen vid drift av datacenter. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Betydelsen av dokumentation och utbildning av driftkritiska miljöer

    Alla undersökningar av driftstopp i driftkritiska miljöer leder till samma slutsats: mänskliga misstag är en huvudorsak. Det effektivaste sättet att bekämpa det här hotet är att beväpna sig med dokumentation och utbildning.
     
    Rätt utbildad personal förstår hur anläggningen fungerar, hur den ska drivas och underhållas på ett säkert sätt och vad som ska göras när saker inte fungerar som de ska. Det är med djupgående, korrekt och lättillgänglig dokumentation de får den här kunskapen och medlen att använda den. Det är avgörande att etablera ett heltäckande program för dokumentation och utbildning, men det är något verksamheten sällan lyckas med. I detta white paper beskrivs en metod för att skapa ett effektivt program som tar upp de speciella kraven i driftskritiska miljöer. Läs mer
   • White paper - Vikten av livscykelhantering för datacenter

    En av de största utmaningarna för datacenterproffs är att hantera utrustningens livscykel på ett sätt som optimerar prestanda samtidigt som driftstoppen minskas. Läs mer
   • White paper - Endast för mogen målgrupp: Drift och underhåll av datacenteranläggningar

    Datacenterägare borde fråga sig ”vilka är de viktiga delarna av ett drifts- och underhållsprogram?” och ”hur står sig vårt befintliga program"? Läs mer
   • White paper - Tre anledningar till att ett kraftfullt driftprogram för datacentret är viktigare än datacentrets konstruktion

    Läs om varför ett kraftfullt driftprogram för datacentret är viktigare för smidig drift än datacentrets konstruktion. Läs mer
   • White paper - Datacentrets drift är beroende av att förvaltningsgruppen och IT-avdelningen kommunicerar med varandra

    Ett samarbete mellan förvaltningsgruppen och IT-avdelningen kommer att ge bästa möjliga datacenterdesign, där de långsiktiga behoven för båda driftsområdena beaktas. Läs mer
   • White paper - Utvärdera underhållsprogrammet för ditt datacenter

    Det kan vara svårt för datacenteransvariga att avgöra den rätta underhållsnivån för deras anläggningar, särskilt om de inte själva är underhållsproffs. Då behövs ett välorganiserat drift- och underhållsprogram som är i linje med datacentrets risktoleransnivå. Läs mer
  • Lär

   Kostnadsberäkning för prefabricerade kontra traditionella datacenter


   Hur designattributen påverkar kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

   Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


   Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

   Schneider Electrics referenskonstruktioner för datacenter


   Validerade och dokumenterade planer för hur system för fysisk infrastruktur ska utformas, konfigureras och planeras, samt med beskrivningar av vilka bestämda komponenter som används. Läs

   Beräkningsverktyg för total ägandekostnad vid datacenterbygge eller colocation


   Konstruktionsdetaljernas och prismodellens påverkan på ägarkostnaden. Läs

   Beräkningsverktyg för kapitalkostnader för datacentret


   Effekten på kapitalkostnader vid ändringar i den fysiska infrastrukturen Läs
  • Titta

   • Referenskonstruktioner för datacenter

    Att konstruera och bygga ett datacenter är inte alltid så lätt. Därför har Schneider Electric dragit upp några referenskonstruktioner för datacenter som gör det enkelt för dig att planera, bygga och driftsätta ett datacenter.
   • Livscykeltjänster för datacenter

    Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.
   • Vad vinner du på våra tjänster för datacentrets livscykel?

    Datacenter har aldrig spelat en så viktig roll i företag, som de gör i dag. För att kunna konstruera, få igång och driva ett datacenter med topprestanda och garanterad tillgänglighet behövs bra tjänster. Vi på Schneider Electric hjälper gärna till med våra livscykeltjänster för datacenter, samlade i en och samma produktserie.