Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Livscykeltjänster för datacenter - Planering

Man looking at architectural plans

Utmaningar

Vi lämnar experthjälp för att fastställa optimala kostnader, prioriteter, prestanda, tidplaner, regelefterlevnad och hållbarhet, med beprövade metoder och automationsverktyg.

Livscykeltjänster för datacenter

Data Center Life Cycle Services
 • Lösningar

  • Fastställ de centrala projektparametrar som ska styra systemarkitekturen.
  • Utveckla systemkonceptet.
  • Inför egenskaper och begränsningar.
  • Fastställ implementeringskraven.
 • Mervärden

  Vi tillhandahåller experthjälp, metoder och automationsverktyg för dina projekt, för att fastställa optimala kostnader, prioriteter, prestanda, tidplaner, regelefterlevnad eller hållbarhet.
 • Varför Schneider Electric?

  • Förenkla och förkorta arbetet med planering och implementation, med vårt omfattande bibliotek med referenskonstruktioner. 
  • Minska risken för driftstopp i nya och befintliga datacenter genom att tillämpa de bästa arbetsmetoderna.
  • Ett arbetssätt som tar hela livscykeln med i beräkningen har en positiv effekt på projektet och datacentret genom hela dess livslängd.
Default Alternative Text

Tillämpningar

Oavsett hur länge anläggningen ska fungera, förväntas systemen för fysisk infrastruktur ständigt att uppfylla anläggningens prestandakrav, även om affärs- och IT-kraven förändras. Detta säkerställs om ledningen har kunskaper om faserna i datacentrets livscykel och hur de hänger samman. Förståelse för helheten – vad som sker under de olika faserna, vilka de viktiga uppgifterna är, vilka fallgropar som finns och hur varje fas påverkar nästa – kan hjälpa dig att nå målen för kostnader, driftsättningstid, tillgänglighet och verkningsgrad.

Fördelar

 • Two engineers discussing data center operations
   
  • Bygga kontra outsourca, policy- och regelefterlevnad
  • Hållbarhetsalternativ
  • Anläggningsplanering
 • Middle-aged man studying to further his education, sustainability.
   
  • Sänkta kostnader
  • Alternativ för och analys av kapitalinvesteringar kontra driftskostnader 
  • Avvägningsverktyg och bibliotek med referenskonstruktioner på Internet
 • Default Alternative Text
   
  • Hjälp att lösa verksamhetens utmaningar och tekniska frågor
  • Planering av verkningsgrad, storlek och tillgänglighet: datorhallar, kraft, kylsystem, hantering av datacentrets infrastruktur, och fysisk säkerhet