Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Livscykeltjänster för datacenter - Planering

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Datacenter-projekt: Systemplanering

   Det måste inte vara tidskrävande och frustrerande att planera den fysiska infrastrukturen för ett datacenter. Erfarenheten visar att om rätt punkter tas om hand i rätt ordning av rätt personer kan vaga behov snabbt överföras till en detaljerad design. I det här faktabladet beskrivs de praktiska steg som kan ge sänkta kostnader genom att förenkla och korta ned planeringsarbetet och samtidigt höja kvaliteten på planeringen. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Nio vanliga misstag inom datacenterplanering

   Varför misslyckas så många med att bygga och expandera sitt datacenter? Den frågan besvaras i detta white paper som beskriver de nio vanligaste misstagen som företag begår när de konstruerar och bygger nytt datacenter. Här visas också ett bra sätt att lyckas, med metoden som utgår ifrån den totala ägandekostnaden. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Datacenter-projekt: Standardiserade projektledningsprocesser

   Brister i projektledning och samordning är vanliga men onödiga orsaker till förseningar, utgifter och frustration vid konstruktion och bygge av datacenter. Det bästa är om projektledningens aktiviteter kan struktureras och standardiseras som hopkopplade byggstenar. Det gör att alla inblandade kan kommunicera på samma språk och undvika ansvarsluckor och dubbelarbete, och ger en effektiv process med förutsägbart resultat. I detta white paper presenteras ett ramverk för begripliga, heltäckande projektledningsroller och relationer som kan anpassas för projekt i alla storlekar. Läs mer
  • White paper - Snabbare och enklare datacenterplanering … KOSTNADSFRITT

   Schneider Electrics referensdesigner för datacenter ger tillgång till godkända och dokumenterade planer på hur system för fysisk infrastruktur ska konstrueras, konfigureras och anläggas. Läs mer
  • White paper - Tre anledningar till att ett kraftfullt driftprogram för datacentret är viktigare än datacentrets konstruktion

   Läs om varför ett kraftfullt driftprogram för datacentret är viktigare för smidig drift än datacentrets konstruktion. Läs mer
  • White paper - Dr. Frankenstein och datacenter

   Börja tänka på anläggningarna i termer av en fullständig livscykel: planering, design, bygge, drift och analys (och till sist avveckling). Läs mer
  • White paper - Vikten av livscykelhantering för datacenter

   En av de största utmaningarna för datacenterproffs är att hantera utrustningens livscykel på ett sätt som optimerar prestanda samtidigt som driftstoppen minskas. Läs mer
  • White paper - Noggrann planering ger välfungerande datacenter

   Beslut som fattas under planeringsfasen i ett datacenters livscykel ger långtgående effekter genom hela anläggningens livslängd. Därför är det viktigt att det blir rätt från första början. Läs mer
 • Lär

  Kostnadsberäkning för prefabricerade kontra traditionella datacenter


  Hur designattributen påverkar kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

  Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


  Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

  Schneider Electrics referenskonstruktioner för datacenter


  Validerade och dokumenterade planer för hur system för fysisk infrastruktur ska utformas, konfigureras och planeras, samt med beskrivningar av vilka bestämda komponenter som används. Läs

  Beräkningsverktyg för total ägandekostnad vid datacenterbygge eller colocation


  Konstruktionsdetaljernas och prismodellens påverkan på ägarkostnaden. Läs

  Beräkningsverktyg för kapitalkostnader för datacentret


  Effekten på kapitalkostnader vid ändringar i den fysiska infrastrukturen Läs
 • Titta

  • Referenskonstruktioner för datacenter

   Att konstruera och bygga ett datacenter är inte alltid så lätt. Därför har Schneider Electric dragit upp några referenskonstruktioner för datacenter som gör det enkelt för dig att planera, bygga och driftsätta ett datacenter.
  • Livscykeltjänster för datacenter

   Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.
  • Vad vinner du på våra tjänster för datacentrets livscykel?

   Datacenter har aldrig spelat en så viktig roll i företag, som de gör i dag. För att kunna konstruera, få igång och driva ett datacenter med topprestanda och garanterad tillgänglighet behövs bra tjänster. Vi på Schneider Electric hjälper gärna till med våra livscykeltjänster för datacenter, samlade i en och samma produktserie.