• Default Alternative Text
  Kan driftsättas i alla befintliga datacenter, i lagerlokaler eller utomhus – minskar komplexiteten och tidsåtgången.

  Modulära rum

  Angled view of a data and server room.

  Utmaningar

  Konstruktion och utbyggnad av datacenter är invecklade och kostsamma processer, som kräver stora kapitalinvesteringar i förskott. Traditionellt konstruerade datacenter klarar å andra sidan inte säkerhetskraven för viktiga IT-miljöer.
  • Lösningar

   Högkvalitativa och säkra modulära datacenterrum kan installeras i praktiskt taget alla befintliga datacenter, lagerlokaler eller utomhus. Lösningar med modulära datacenterrum minskar komplexiteten, kapital- och driftskostnaderna, samt tiden till marknaden.
  • Mervärden

   Modularitet: Kapitaleffektiva och enkelt skalbara enligt modellen bygg efter hand som du växer.
    
   Säkerhet: Utformade för att ge en känd skyddsnivå mot externa hot som brand, vatten, fukt, damm, rök och elektromagnetisk strålning.
    
   Energieffektivitet: Indelning i modulära datacenterrum maximerar kyleffektiviteten och ger därmed OPEX-besparingar.
  • Varför Schneider Electric?

   • Godkänd för temperatur och fukt.
   • Godkänt vatten- och dammskydd.
   • Effektiv termisk isolering, ljuddämpning och vattentäthet.
   • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (hög och låg frekvens).
   • Erbjuder inbrottsskydd och mekanisk motståndskraft.
   • Brandskyddade väggar, tak och dörr (120 minuter).
  Default Alternative Text

  Tillämpningar

  Fördelar

  • Default Alternative Text
    
   • Framtida expansion utan avbrott
   • Projektbaserad uppbyggnad eller monteringssats
  • A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.
    
   • Kan flyttas efter installation
   • Inomhus- eller utomhusplacering
   • Yta med finish för renrum