Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
   Integrerad UPS, ställverk och övervakningsprogram, optimerat för skalbar kraft för datacenter.

   Kraftmoduler

   • Läs

    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Prefabrierade kraft- och kylmoduler för datacenter

     Standardiserade, förmonterade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter går minst 60 % snabbare att driftsätta, och ger en omedelbar investeringsbesparing på minst 13 % jämfört med konventionell infrastruktur för kraft och kyla för datacenter. Anläggningsmoduler, som inom datacenterbranschen även kallas containerbaserade kraft- och kylanläggningar, ger konstruktörerna en möjlighet att byta från en mentalitet som går ut på att bygga, till "integrering i anläggningen". I detta white paper jämför vi kostnaderna för bägge scenarierna, presenterar för- och nackdelar med dem samt identifierar de miljöer som bäst kan dra nytta av strategin med anläggningsmoduler. Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - En kvantitativ analys som jämför traditionellt med ett prefabricerat datacenter

     Standardiserade, skalbara, förmonterade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter erbjuder besparingar i ägandekostnader på 30 % jämfört med konventionellt konstruerade infrastrukturer för kraft- och kylning. En stor del av de sammanlagda besparingarna beror på att man undviker att överdimensionera kapaciteten och storleksanpassar konstruktionen med tiden. I detta white paper ger vi en kvantitativ analys av ägandekostnaden för de båda arkitekturerna, och illustrerar de viktigaste faktorerna för både kapitalinvesterings- och driftskostnadsbesparingarna hos den förbättrade arkitekturen. Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Typer av prefabricerade datacenter

     Datacentersystem eller delsystem som förmonteras på fabrik benämns ofta prefabricerade, containerbaserade, modulära, kompakta, inkapslade, mobila, portabla, fristående, allt-i-ett o.s.v. Det finns dock viktiga skillnader mellan de olika typerna av fabriksbyggda block på marknaden. I detta white paper föreslår vi en standardterminologi för kategorisering av de olika typerna av prefabricerade modulära datacenter, definierar och jämför deras nyckelegenskaper samt ger ett ramverk för val av bästa strategier utifrån verksamhetens behov. Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Praktiska överväganden inför en implementering av prefabricerade datacenter

     Användning av prefabricerade modulära datacenter resulterar i välkända fördelar, bl.a. snabb driftsättning, förutsägbarhet, skalbarhet och kända livscykelkostnader. Driftsättningsprocessen – från konstruktion av datacentret till förberedande av anläggningen, till anskaffning av utrustning och påföljande installation – skiljer sig ganska mycket jämfört med konventionella datacenter. I detta white paper presenterar vi praktiska överväganden, rekommendationer och resultat som chefer för datacenter bör ta i beaktande vid sådana driftsättningar. Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Uppfinningen DartPoints privata colocation-anläggning

     För många företag är valet mellan att bygga ett privat datacenter eller flytta till en stor colocation-anläggning en krånglig avvägning. Privata datacenter är dyra att bygga och kräver mycket noggrann och avancerad planering. Att utnyttja colocation i ett stort datacenter kan vara mindre dyrt och samtidigt ge den flexibilitet som krävs för tillväxt, men medför en brist på fullständig kontroll. Läs mer
    • White paper - Prefabricerat datacenter gav ett oljebolag möjlighet att klara begränsningar i tid och budget och att klara regelefterlevnad

     Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda, samt för att hjälpa dem att uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna modulerna av alla dessa skäl. Läs mer
    • White paper - Prefabricerat datacenter hjälper flygbolag möta krävande tid- och effektivitetsmålsättningar

     Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda samt för att hjälpa dem att uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna modulerna av alla dessa skäl. Läs mer
    • White paper - Fordonsfirma tar gräddfilen med ett prefabricerat, modulärt datacenter

     Tid till marknad är avgörande för i princip alla branscher idag. Företagen vill få ut nya produkter på marknaden så snabbt som möjligt, börja generera intäkter, få avkastning på utvecklingsinvesteringen och sedan förhoppningsvis göra en rejäl vinst. Läs mer
   • Lär

    Beräkningsverktyg för kostnader för prefabricerade kontra konventionella datacenter


    Konstruktionsdetaljernas påverkan på kostnaden för prefabricerade kontra konventionella datacenter. Läs

    Bibliotek med referenskonstruktioner


    Bläddra i Schneider Electrics bibliotek med referenskonstruktioner och identifiera, jämför och välj den optimala konstruktionen för just dina behov. Läs

    Avvägningsverktyg


    Webbaserade tillämpningar med användarvänliga gränssnitt som är utformade för att användas i de tidiga skedena av konceptutveckling och konstruktion av datacenter. Läs
   • Titta

    • Prefabricerade moduler för datacenter tillhandahåller förutsägbara prestanda

     Tack vare en hög nivå av integration, fabriksmontering och -provning undanröjer Schneider Electrics prefabricerade datacentermoduler en stor del av gissningsarbetet kring anläggningens prestanda.
    • Datacenter direkt till dörren: Prefabricerade moduler från Schneider Electric

     Ta dig en titt på vad du får. Prefabricerade IT- och pumpmoduler från Schneider Electric. Medan du förbereder anläggningen bygger vi datacentret och levererar det direkt till dig.
    • Prefabricerade moduler: Den banbrytande teknik driver förändringar i datacenters infrastruktur

     I den här intervjun med FStech (Financial Sector Technology) berättar Kevin Brown, vice VD för Global Data Center Strategy and Technology i Schneider Electric, om förändringarna i datacentrens infrastruktur, krafterna bakom de prefabricerade datacentrens frammarsch och orsakerna till varför den här omvälvande tekniken helt kommer att förändra datacenterbranschen.
    • Hur prefabricerade lösningar är mer flexibla än traditionella datacenter

     Med prefabricerade datacentermoduler behöver du inte bygga hela datacentret på en gång, utan kan bygga ut efter verksamhetens behov. Det kortar ned konstruktionstiden utan att hämma flexibiliteten i framtiden.
    • Betyder prefabricerat lägre kostnader för datacenter?

     Att räkna ut den totala kostnaden för att bygga ett datacenter är komplicerat och det saknas enkla verktyg för att jämföra kostnaden mellan prefabricerade och traditionella system. Prefabricerade system ger dock fördelar i form av enklare utformning och snabbare uppbyggnad med mindre behov av service på plats och mer förutsägbara prestanda.