Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Möjliggör ett flexibelt, tillförlitligt och effektivt datacenter som kan övervakas.

  Kraftdistribution i ett rack

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Undersöker olika redundanta elektriska arkitekturer

   Lastbrytare och strömförsörjning med dubbla anslutningar till IT-utrustning används för att förbättra datorsystemens tillgänglighet. Statistisk tillgänglighetsanalys visar att man kan vänta sig stora skillnader i tillgänglighet mellan de vanligaste metoderna. I detta white paper undersöks de olika redundanta elektriska arkitekturer som används i vår tids driftkritiska miljöer. Sedan utförs tillgänglighetsanalyser för de olika scenarierna, och resultaten presenteras. Analysen visar den metod som ger bästa prestanda överlag, och jämför alternativen avseende prestanda och värde. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Effektivitet och andra fördelar med 208 volt och 120 Volt till IT-utrustning

   Beslut om distribution av 208 eller 120 volts spänning till IT-utrustning kan inverka stort på datacentrets hela verkningsgrad. I detta white paper undersöks alternativen för anslutning av 208 och 120 V till servrar i Nordamerika, och alternativens inverkan på verkningsgraden. Samma diskussion gäller för valet mellan 200 och 100 V i Japan. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Varierad energibelastning i datacenter and nätverksrum

   Energibehoven i datacenter och nätverksrum kan variera från minut till minut utifrån datorernas belastning. Den här variansen har ökat i storlek och fortsätter att öka dramatiskt i och med att teknik för energihantering börjat driftsättas på servrar och i kommunikationsutrustning. Variansen ger upphov till nya problem avseende tillgänglighet och hanterbarhet. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Kraftmatning till rackar med hög densitet

   Alternativen för kraftmatning till rackar med hög densitet i datacenter och till nätverksrum, förklaras och jämförs. Problem som diskuteras är bl.a. antalet matarledningar, enfas kontra trefas, antal överströmsskydd och deras placering, överbelastning, val av kontakttyper, val av spänning, redundans samt förlorad redundans. Behovet av en elinstallation för rack som kan anpassas efter föränderliga behov förklaras och kvantifieras. Riktlinjer dras upp för kraftmatning till rack som kan mata belastningar med hög densitet på ett tillförlitligt sätt, samtidigt som de kan anpassas efter föränderliga behov. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - En jämförelse av datacenters eldistributionsarkitektur

   Rejäla förbättringar av verkningsgrad, effektdensitet, energiövervakning och möjlighet till omkonfigurering har uppnåtts inom kraftförsörjningen, vilket gjort att det nu finns fler alternativ tillgängliga för datacenter. I detta white paper jämför vi fem elkraftstrategier: fördelning med kopplingsbox, PDU-distribution med kabeldragning på plats, fabrikskonfigurerad PDU-distribution, golvmonterad kraftdistribution och modulära strömskenor. Dessutom beskriver vi de olika strategiernas för- och nackdelar. Vi ger vägledning för val av strategi för specifika tillämpningar och dess begränsningar. Läs mer
 • Lär

  Urvalsverktyg för rack-PDU:er


  Använd urvalsverktyget för rack-PDU:er som en hjälp att välja bland våra olika elkraftlösningar för rack, vilka är utformade för att uppfylla behoven hos såväl enklare nätverksutrustning som server- och bladmiljöer med hög densitet. Läs

  Kraftdistribution i rack, miniguide. Läs

  Elfördelare i APC-rack (PDU), snabbguide


  Lathund för PDU:er för APC-rack, inklusive grundläggande, mätarförsedda, switchade och med mätning per uttag. Läs

  Sammanfattning av nya funktioner i version 6.0.9 av den inbyggda programvaran för rack-PDU:er Läs

  Lösningsguide för IBM Data Center. Läs

  Lösningsguide för HP Data Center. Läs

  Lösningsguide för Dell Data Center. Läs

  Lösningsguide för Ciscos UCS-servrar i B- och C-serierna. Läs
 • Titta

  • Schneider Electrics kunder berättar

   Hör vad kunderna VERKLIGEN tycker om oss.
  • Schneider Electric fhanteringstjänst

   En presentation av vårt senaste erbjudande för hantering av maskinparken och hur det kan hjälpa dig att hantera den kritiska UPS-infrastrukturen på ett bättre sätt.

  • Netshelter SV: Ett klokt val gällande datacenterrack

   Vad vore ett serverrum utan IT-rackar? Med Netshelter SV får du högre, bredare och djupare rackar där du kan montera all vanlig IT-utrustning.

  • Liten och kraftfull: IT-lösningar för serverrum och nätverksskåp

   Större är inte alltid bättre. Med allt från rack till PDU:er och hanteringsprogramvara kan vi förvandla vilket rum som helst till en IT-miljö.