Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Avbrottsfri kraft och övervakning för hem, datacenter och industri.

  Avbrottsfri kraft (UPS)

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Göra stora UPS Systems mer effektiva

   I takt med att energi blir både dyrare och svårare att få tag på blir verkningsgraden en allt större och viktigare faktor vid urval av stora UPS-system. Det finns tre små men betydelsefulla faktorer som kan ha stor inverkan på företags kostnader för drift av UPS-system, och särskilt för elräkningen. Tyvärr är det många som köper in dessa system som inte känner till dessa faktorer, vilket leder till ökade kostnader för ägaren eftersom man inte i tillräckligt stor utsträckning tagit med verkningsgraden i beräkningarna. I detta white paper diskuteras de vanligaste felen och missuppfattningarna i samband med utvärdering av UPS:ers verkningsgrad. Kurvor för UPS:ers verkningsgrad förklaras och jämförs och konsekvenserna i kostnad beräknas. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Olika typer av UPS-system

   Det är svårt att förstå skillnaden mellan alla olika typer av UPS-system som finns på marknaden. I detta white paper finns definitioner av olika UPS-typer, en diskussion om praktiska tillämpningar samt en lista över fördelar och nackdelar. Med hjälp av den här informationen kan man ta ett välgrundat beslut om lämplig UPS-topologi för det aktuella systemet. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - UPS's effekt på driftavbrott

   I detta white paper förklaras hur systemets tillgänglighet och drift påverkas vid strömavbrott. Dokumentet ger siffror över avbrottstider i verkliga sammanhang, samt över vilken effekt UPS har på driftavbrott. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Ekoläge: Nytta och risker med energisparlägen i UPS-system

   Många nyare UPS-system har ett energisparläge som går under beteckningen ekoläge eller liknande. Undersökningar visar dock att det här läget i princip inte används i datacenter på grund av kända eller förväntade biverkningar. Förhållandet mellan kostnad och fördelar för dessa driftlägen förklaras inte alltid tillräckligt väl i marknadsföringsmaterialet. I detta white paper hävdas att ekoläget minskar energiförbrukningen med cirka två procent, och här förklaras även de olika begränsningarna och problemen som kan uppstå i samband med användning av ekolägen. Dessutom beskrivs ett antal situationer där dessa driftlägen rekommenderas, såväl som andra då det är bäst att avstå från att använda dem. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Enfasig UPS-enhet, underhåll och livscykel

   ”Hur länge räcker batteriet?” och ”vilket underhåll behöver ett UPS-system?” är några vanliga frågor som UPS-ägare ofta ställer. Det är dock inte många som inser att UPS-aggregat är mer än bara en batterireserv och att de, som all elektronik, har en förväntad livslängd. Många av de faktorer som påverkar batteriers livslängd, påverkar även UPS-elektronik. Vissa av de här faktorerna kan styras genom ett antal preventiva åtgärder eller genom att helt enkelt justera ett antal UPS-inställningar. I detta white paper diskuteras några av de viktigaste faktorerna som påverkar livslängden på såväl batterier som på UPS-aggregat. Här ges även ett antal enkla rekommendationer och riktlinjer för hur du handhar en enfasig UPS-enhet så att den håller så länge om möjligt och så att tillgängligheten generellt blir högre. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Design och specifikation för säkra och tillförlitliga batterisystem för stora UPS

   En noggrant och väl konstruerad UPS-batterilösning är av yttersta vikt för säker och tillförlitlig drift. I detta white paper beskrivs komponenterna och funktionerna i ett batterisystem, och varför batterilösningar som levereras färdiga är det bästa valet. I de fall då färdigbyggda lösningar inte uppfyller behoven är det näst bästa att låta leverantören bygga lösningen på beställning. Om batterilösningar från utomstående part måste användas, lämnas riktlinjer för hur en säker och tillförlitlig konstruktion kan garanteras. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Överbelastningsskydd i datacenter med två kraftkällor

   I en miljö med två kraftkällor leder ett avbrott på den ena ledningen till att belastningen överförs till den andra. Det kan skapa ett överbelastningstillstånd i denna. Det kan leda till en situation där avbrott på en av ledningarna leder till avbrott på båda. I detta white paper får du veta mer om problemet och om hur du löser det. Du får också en uppsättning regler för hur du säkerställer att en miljö med två kraftkällor håller förväntad feltolerans. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Dolda hot i UPS statiska förbikopplingsbrytare

   IT-chefer kommer att överraskas av att en del av de UPS-system för mellanhög och hög effekt som finns på marknaden idag (50 kW och högre) har otillräckliga statiska förbikopplingsbrytare trots de negativa konsekvenserna. Genom att ha en kontaktor eller överströmsskydd parallellt med tyristorerna, kan man använda statiska förbikopplingsbrytare med mindre och billigare tyristorer med lägre märkeffekt än högsta kontinuerliga belastningsström. Detta white paper visar att UPS-systemets tillgänglighet äventyras när otillräckliga statiska förbikopplingsbrytare används i systemet. Fördelarna med statiska förbikopplingsbrytare med tillräcklig märkeffekt diskuteras. Läs mer
 • Lär

  UPS-väljare


  Behöver du reservkraft för en enda dator, för ett helt datacenter eller någonting däremellan? Om du anger vilken utrustning du vill skydda eller vad du har för kraftbehov totalt, kommer UPS-väljaren att lämna en rekommendation om vilken produkt som passar dig. Läs

  Avvägningsverktyg


  Webbaserade program med användarvänliga gränssnitt, utformade att användas i de inledande stadierna av utveckling av datacenterkoncept och -design. Läs

  Bibliotek med referenskonstruktioner


  Bläddra i vårt bibliotek med referenskonstruktioner och titta på, jämför och välj den konstruktion som passar dina datacenterbehov. Läs
 • Titta

  • Sanningen om IT

   Elkraftproblem kostar amerikanska företag miljarder dollar per år. Du bör skydda all viktig IT-utrustning och nätverket mot störningar i elkraften.
  • Schneider Electric har den UPS du behöver

   Vi har världens bredaste utbud av UPS-system. För smarta hemlösningar och datorer, nätverk och servrar, datacenter och anläggningar, har vi fristående, rackmonterade, standard-UPS:er och modulära UPS:er. Vi har kort sagt en UPS som passar dig!

  • Schneider Electrics kraftlösningar för datacenter

   Information har blivit alltmer uppdragskritisk och lagras allt oftare elektroniskt. Du och dina kollegor kan vidta åtgärder med våra kraftlösningar för datacenter.

  • Översikt över funktioner och fördelar med Back-UPS

   Dan Farnsworth ger en kort översikt över Back-UPS och dess centrala funktioner och fördelar.

  • Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 5-10kVA

   Våra nya Smart-UPS On-Line-modeller ger double conversion-skydd för servrar, lagring, telefoni- och datanätverk, medicinska laboratorier och mindre industriapplikationer. Branschens högsta utmatade effektdensitet ger högre faktisk effekt i watt; en effektfaktor på 0,9 vid 5 kVA och faktorn 1 på enheter mellan 6–10 kVA.