• Default Alternative Text

  Optimera din energianvändning

  Default Alternative Text

  Utmaningar

  Allt eftersom energikostnaderna och energiintensiteten har ökat måste företag kontrollera energianvändningen om de vill nå framgång på lång sikt. Men effektiviteten får inte uppnås på bekostnad av produktiviteten –  det är den stora utmaningen.
  • Lösningar

   Det finns många saker som kan påverka din energianvändning negativt och många av dessa saker är praktiskt taget osynliga utan övervakning, spårning och rapportering. Bristfällig utrustning kan orsaka elkvalitetsproblem eller orsaka en onödigt hög energianvändning. Personal och hyresgäster kanske inte är medvetna om hur deras beteende påverkar energianvändningen negativt. Vi kan hjälpa dig att hantera energin smartare med system som upptäcker bristfällig utrustning eller oavsiktlig körtid, metoder för att spåra underhållsbehov med verkliga uppgifter och faktisk driftshistorik samt kostnadsfördelning.  

  • Mervärden

   Vi på Schneider Electric kan hjälpa dig att finna balansen mellan effektivitet och produktivitet. Vi kan tillhandahålla allt du behöver för att minska energianvändningen utan att det påverkar företagets verksamhet, oavsett om du optimerar ett befintligt system eller utformar ett nytt.

  • Varför Schneider Electric?

   Vi förstår oss på energihantering. Vår mångåriga erfarenhet innebär att vi kan ge dig sakkunnig vägledning om hur du kan uppfylla dina verksamhetsmål vad gäller att hantera energianvändningen på bästa sätt. Våra lösningar är utformade för att ta itu med en mängd olika krav och förutsättningar.