Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Default Alternative Text

   Elkvalitetshantering, analys och efterlevnad

   • Läs

    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Erfarenhet av energikvalitetsdata för att förbättra energiförsörjningens tillförlitlighet

     Tillförlitligheten har alltid stått i fokus för nätverksoperatören– men de måste också fokusera på hållbarhet och effektivitet. För att behålla balansen mellan kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet behövs nya verktyg för nätverksoperatören. 

     Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Begränsning av kortslutningsströmmar i mellanspänningstillämpningar

     Energikraven för stora industrianläggningar ökar, ofta med krav på att minska elutrustningen i anläggningar till havs där utrymme är dyrt. En möjlighet är att använda genereringsspänning som distributionsspänning, men detta kan leda till höga kortslutningsströmmar. Installation av snabbverkande strömbegränsningsenheter kan minska kortslutningsströmmen till godtagbara värden.

     Läs mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White paper - Spänningsreglering vid anläggningar med distribuerad generering

     Vid vissa stora industrianläggningar drivs generatorer via förbindelseledningar, vilket kan innebära problem om det är olika belastningar. Användning av en interaktiv modell för uppskattning av elinstallationers tillstånd är viktigt för hantering av tillförseln av aktiv och reaktiv effekt till elnätets distribuerade laster.

     Läs mer