Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default girl and boy out in the field playing, environmental sustainabilityAlternative Text

  Green Premium, RoHS och Reach

  Tänk grönt. Nå dina effektivitetsmål och överskrid branschstandarderna (RoHS-direktivet, Reach-förordningen, transparens genom ett PEP-dokument (Product Environmental Profile) + anvisningar för slutet av livscykeln (EoLI)). Allt tack vare en unik miljömärkning.

  Hitta Green Premium produkter Titta på video
  • Green Premium, många fördelar Berättelsen om Green Premium

   Vår Green Premium ecolabel ger komplett miljöinformation till alla från hemägare, fastighetschefer, arkitekter till våra leverantörer och maskintillverkarpartners.

  • All information du behöver Din guide till Green Premium

   Green Premium ecolabel står för komplett, transparent och enkelt tillgänglig information om Schneider Electrics produkter, om deras miljöpåverkan och mycket mer.

   Ladda ned presentation
   Woman using cell phone on city street, smart mobility, digital economy
  • Kolla en produkt Ett enkelt verktyg

   Hitta och ladda ned omfattande information om Green Premium produkter.

   Kolla din produkt nu!
   Smiling industrial production contractor holding a smartphone
   man inspecting wiring, machine solutions, industrial controls

   Utmaningar

   Hemma vill du ha certifierade elprodukter som är säkra för din familj och för miljön. 

   På jobbet siktar du på att förbättra din verksamhets miljöavtryck samt även ge komplett information för att möta dina kunders behov.

   Detta är Green Premium

   • Default Alternative Text 360° miljöinformation om Schneider Electrics produkter.
   • Blue tested validated icon Minimal användning av farliga substanser i enlighet med reglerna (RoHS, REACh).
   • Blue leaf icon Ett löfte om en hållbar och miljövänlig prestanda.
   • Blue mobile device icon Miljödokument (PEPs) för enkel beräkning koldioxidavtryck.
   • Blue search icon Det enklaste sättet att hitta information om dina produkter.
   • Default Alternative Text Skrotningsinstruktioner för reducerad kostnad och optimerad återvinning.
   • RoHS direktivet

    EUs direktiv för begränsning av farliga substanser (Restriction of Hazardous Substances directive) efterfrågar avskaffandet av farliga kemiska substanser som finns t.ex i effektbrytare, strömbrytare och uttag.
   • REACh bestämmelserna

    Denna EU-förordning reglerar användadet av kemikalier som kan vara skadliga för mänsklig hälsa och miljön. Den kräver att producenter utvecklar planer för att ersätta ämnen som är särskilt farliga (SVHC - Substances of Very High Concern).
   • Miljöprofil

    Miljödokument så som PEP (Product Environmental Profile) ger detaljerad information om miljöaspekten av varje produkt och dess råmaterial.

   • Skrotningsinstruktioner

    Skrotningsinstruktioner ger din en komplett guide hur en produkt ska tas om hand om samt återvinnas vilket hjälper till att minska miljöpåverkan.

   Vårt åtagande

   • Cyclists riding along a field with wind turbines, renewable energy
    Motverka klimatförändringen
   • Cityscape from aeiral view, smart city, smart buildings
    Bevara ändliga resurser
   • man in kitchen cutting vegetable while woman is looking on in their energy efficient home
    Minimera påverkan på människans hälsa